Meny

Spesialister på PWS

Vi har opparbeidet oss god kompetanse på å tilrettelegge for brukere med Prader-Willis syndrom. Siden 2010 har vi etablert flere bo- og omsorgstilbud, blant annet i Oslo og på Vestlandet.

Tilrettelegging

Stenimed AS har arbeidet med brukere innenfor målgruppen Prader Willis syndrom siden 01.09.2010. Vi har tilrettelagt et bo- og omsorgstilbud for brukerne i egne boliger der det særskilt er blitt tatt hensyn til problematikken. Brukernes leiligheter har ikke kjøkken, og personalet tilbereder maten til faste tidspunkter på dagen og etter diettlister. Det er utarbeidet ukeplan for hver bruker med faste tidspunkter for hva som skal skje gjennom dagen så som måltider, aktivitetstider, hviletider, besøk m.m. Det samarbeides tett med brukernes foresatte, fastlegen, spesialisthelsetjenesten og med oppdragsgiver.

Kompetanse

Stenimed har tilegnet seg betydelig kompetanse på problematikken Prader Willi syndrom. Alle som arbeider med brukerne har gjennomført kurs i Prader Willi. Dette har vært og er kurs i regi av Prader Willi foreningen eller Frambu kompetansesenter. Stenimed er medlem av Prader Willi foreningen og har tilgang på aktuelle kurs der. Våre ansatte er utdannet som sykepleier, psykiatrisk sykepleier, vernepleier, sosionom, barnevernspedagog, lærer, hjelpepleier eller helsefagarbeider

Erfaringer

Vi kan vise til gode resultater i vårt arbeid med brukere innenfor målgruppen, og vi kan vise til referanser på vårt arbeid.

Fagenhet og tilbud

  • Vi kan tilrettelegge et bo- og omsorgstilbud i bolig der brukeren bor. Gjennom vår Fagenhet kan vi tilby personal med formell kompetanse og arbeidserfaring med Prader Willi syndrom (PWS).
  • Vi kan bidra med rådgivning på innleid basis når det gjelder eksisterende tiltak.
  • Vår Fagenhet kan veilede personell som arbeider med brukere innenfor målgruppen PWS.

Se brosjyren!

 

Uforpliktende møte

Enten du er pleietrengende selv, pårørende, eller arbeider med formidling av helsetjenester, ta kontakt. Vi stiller til møte på kort varsel.

Be om møte