Meny

Landsdekkende bo- og omsorgstjenester

Stenimed sine avdelinger for bo- og omsorgstjenester skal tilby kvalitetssikret bo-, arbeids- og omsorgstjenester til mennesker med spesielle bistandsbehov.

Kvalitet og kompetanse:

  • Personalgruppa består av psykiatriske sykepleiere, vernepleiere, sykepleiere, barnevernspedagoger og miljøarbeidere med lang erfaring.
  • Vi har samarbeid med psykolog og psykiater.
  • Kontinuerlig opplæring og kompetanseutvikling.
  • Kontinuerlig utvikling av fagsystemer.

Individuell tilrettelegging ut i fra den enkelte brukers behov.

Vi er fleksible og skreddersyr tiltak på kort varsel etter nødvendige forvernsmøter.

Meget gode fasiliteter:

  • Vår eiendomsmasse består av bygninger som har meget god standard.
  • Egeneide bygninger gjør oss i stand til å opprette tilpassede tiltak på kort varsel.
  • Geografisk spredning på bygningsmassen gjør oss i stand til å ta i mot brukere fra hele landet.
 

Uforpliktende møte

Enten du er pleietrengende selv, pårørende, eller arbeider med formidling av helsetjenester, ta kontakt. Vi stiller til møte på kort varsel.

Be om møte