Meny

Visjon

Stenimed tilrettelegger et helhetlig tilbud til mennesker med spesielle behov gjennom relasjonsskapende tilnærming.

Det er vår overbevisning at alle mennesker utvikler seg gjennom å bli møtt med ydmykhet og respekt, og at deres selvbilde bedres gjennom daglige mestringsopplevelser og tilbakemelding på dette. Individuelt tilrettelagte aktiviteter spiller en svært viktig rolle i dette.

 

Uforpliktende møte

Enten du er pleietrengende selv, pårørende, eller arbeider med formidling av helsetjenester, ta kontakt. Vi stiller til møte på kort varsel.

Be om møte