Meny

Våre samarbeidspartnere

Ved inntak av ny tjenestemottaker avholdes et forvernsmøte med oppdragsgiver og de aktuelle samarbeidspartnerne.

Disse aktuelle samarbeidspartnerne i tillegg til oppdragsgiver kan være mange som f.eks. :

  • Spesialisthelsetjenesten
  • Fastlegen
  • Dagsenteret
  • Skolen
  • Idretts- og interesseorganisasjoner
  • Vergen
  • Spesielt kompetansesenter som f.eks. Frambu
  • Foreninger, som f.eks. Prader Willi foreningen
  • Tilsynslegen ved vår avdeling Totentunet
  • Psykiatrisk sykehus

Avdelingsleder er ansvarlig for å etablere og følge opp samarbeidet med hver enkelt og utarbeide skriftlige føringer for dette samarbeidet.

 

Uforpliktende møte

Enten du er pleietrengende selv, pårørende, eller arbeider med formidling av helsetjenester, ta kontakt. Vi stiller til møte på kort varsel.

Be om møte