Meny

Region Øst

Stenimed har vært etablert med bo- og omsorgstjenester siden 2009. I dag leverer vi følgende tjenester i regionen:

 • Heldøgns bo- og omsorgstjenester
  Avlastningstjenester etter enkeltavtaler
  Tjenester i brukernes hjem og hjemmemiljø

Vi har i tillegg fått konsesjon i noen kommuner for følgende tjenester :

 • BPA
 • Praktisk bistand i hjemmet

Vi er pr. 01.07.18 etablert på følgende steder i regionen:

 • Totentunet ved Lena i Østre Toten kommune
 • Hønefoss og Klekken i Ringerike kommune
 • Nordstrand Oslo
 • Bærum kommune

 

 

Uforpliktende møte

Enten du er pleietrengende selv, pårørende, eller arbeider med formidling av helsetjenester, ta kontakt. Vi stiller til møte på kort varsel.

Be om møte