Meny

Organisasjonen Stenimed

Stenimed AS ble stiftet som aksjeselskap 15.05.2008. Tidligere eiere var Jørn Stensløkken og Terje Nilssen. I april 2016 ble selskapet solgt til Aberia Healthcare.

Administrasjonskontoret er flyttet til Ullveien 14 i Oslo. Administrasjonen består pr idag av:

  • Trine Bakkeli, Daglig leder.
  • Daniel Sellevoll, Regionleder og ansvarlig for kvalitetssikring og rekruttering for våre tiltak på Tranøya og i Kirkenes.
  • Ann Kristin Rebne, Regionleder Innlandet.

 

Våre målgrupper er definert. I denne sammenheng har Stenimed konsesjon for å tilby BPA og Praktisk bistand i hjemmet i noen kommuner.

Stenimed AS startet opp med det første tiltaket i Nord-Norge i 2007, og vi er nå etablert i 3 regioner, nord, vest og øst.

Stenimed AS etablerer seg i utgangspunktet der det er behov etter en strategisk plan som vedtas av styret. Vi eier flere av boligene, mens vi har inngått kontrakt om langtidsleie for de andre.

I Nord ( Tranøya og Kirkenes) er Daniel Sellevoll tilsatt som seniorrådgiver og ansvarlig for kvalitetssikring og rekruttering for våre tiltak på Tranøya og i Kirkenes. Det er tilsatt avdelingsleder ved tiltaket på Tranøya og i Kirkenes. Det er utarbeidet arbeids-og ansvarsbeskrivelse for alle ledd i organisasjonen.

I Øst og Vest er det også avdelingsledere ved tiltakene som blir fulgt opp av administrasjonen.

Det rekrutteres kontinuerlig nye medarbeidere, og i den prosessen deltar avdelingsleder sammen med seniorrådgiver ved administrasjonen. Avdelingsleder innstiller for vedtak som gjøres av daglig leder. Det er prosedyrebeskrivelse som følges ved rekruttering av nye medarbeidere. Stenimed har uttalt målsetting om minst 50% av personal ved et tiltak skal ha adekvat høgskoleutdanning. For å sikre god nok fleksibilitet mht etablering av nye tiltak og behov for bemanning, har Stenimed hele tiden kontrakt med flere konsulenter som er særskilt egnet for brukerne i våre tiltak. Ved det enkelte tiltaket er det fagmøte hver 6. uke, og dette ledes av avdelingsleder. Noen ganger møter også seniorrådgiver etter avtale med avdelingsleder. Dette møtet har fast dagsorden.

 

Stenimed AS har etablert sin egen hjemmeside, og Stenimeds kvalitetssystem med HMS, Håndbok Fag og Håndbok Personal er utarbeidet og tilgjengelig både elektronisk og i papirformat.

Det utarbeides Opplæringsplan for hvert halvår, og denne utarbeides ved administrasjonen på bakgrunn av innspill fra bolederne.

Alle som arbeider i Stenimeds tiltak må framlegge godkjent politiattest før første vakt, og alle må beherske norsk skriftlig og muntlig. Taushetserklæring gjennomgås og signeres, likeså Fellesinstruks og Stenimeds etiske retningslinjer.

Stenimed AS er medlem av NHO service, og betaler lønn tilsvarende landsdekkende tariffavtaler eller bedre. Faste ansatte tilbys konkurransedyktige pensjonsavtaler.

 

Uforpliktende møte

Enten du er pleietrengende selv, pårørende, eller arbeider med formidling av helsetjenester, ta kontakt. Vi stiller til møte på kort varsel.

Be om møte