Meny

Kvalitet i Stenimed

Stenimed AS har siden oppstarten i 2007 utviklet spisskompetanse på å skreddersy heldøgns bo- og omsorgstiltak for mennesker som har behov for bistand.

Vårt arbeid og våre tjenester bygger på de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, og vi har utviklet eget kvalitetssystem med Håndbok Fag og HMS prosedyrer gjennom Stamina.

Håndbok Fag består av bekrivelser, prosedyrer og rutiner for håndtering av de situasjoner som kan oppstå i en bolig, og det foregår kontinuerlig opplæring og diskusjoner i ulike fora som interne kurs og fagmøter.

Vårt kvalitetssystem bygger på kravene i Internkontrollforskriften og Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.

Stenimed har egen internkontroll som gjennomføres årlig ved alle våre avdelinger, og denne internkontrollen gjennomføres både som meldte besøk og uanmeldte besøk. Det er to seniorrådgivere ved administrasjonen som har dette som oppgave, og det blir utarbeidet rapport i etterkant med positiv tilbakemelding og krav om endringer/forbedringer innen angitt frist.

Stenimed har en aktiv internopplæring, og seniorrådgiver har ansvaret for utarbeidelse av Opplæringsplan hvert år i samarbeid med alle bolederne og daglig leder.

Hvert år innhenter Stenimed tilbakemeldinger på våre tjenester ved å innhente brukerundersøkelser fra våre oppdragsgivere og fra våre tjenestemottakere. Dette brukes aktivt som en del av de utviklingsoppgaver og tiltak som prioriteres i Stenimed.

Stenimed gjennomfører hvert år en trivselsundersøkelse for alle ansatte og konsulenter for med det å få tilbakemelding på det som fungerer godt og hva som må forbedres. Denne er selvfølgelig anonym.

Stenimed har valgte verneombud ved alle avdelinger og hovedverneombud valgt av disse. Det er konstituert AMU utvalg med fastsatt møteplan for 2016.

 

Uforpliktende møte

Enten du er pleietrengende selv, pårørende, eller arbeider med formidling av helsetjenester, ta kontakt. Vi stiller til møte på kort varsel.

Be om møte