Meny

Stenimeds hovedmål

Vi tilbyr individuelt tilpassede og landsdekkende bo- , omsorgs og avlastningstjenester av høy kvalitet til mennesker med spesielle bistandsbehov, og vi tilrettelegger for nødvendige behandlingstjenester.

Stenimeds primære arbeidsoppgave er:

«Å tilrettelegge bo-, omsorgs- og avlastningstilbud som legger til rette for utvikling og personlig vekst».

Gjennom:

«En individuelt tilpasset og målrettet miljøterapeutisk tilnærming bygget på respekt, anerkjennelse og empati med utgangspunkt i klare felles strukturer og rammer».

 

Uforpliktende møte

Enten du er pleietrengende selv, pårørende, eller arbeider med formidling av helsetjenester, ta kontakt. Vi stiller til møte på kort varsel.

Be om møte