Meny

Stenimed med tilbud om avlastning til demente med tilleggsdiagnoser

Stenimed tilbyr avlastning for ressurskrevende demente med eventuelt tilleggsdiagnose. Tilbudet gis ved Totentunet i Østre Toten kommune, og det er skjermede avdelinger med plass for 1-4 tjenestemottakere i hver.

Les mer om vårt tilbud her.

 

Uforpliktende møte

Enten du er pleietrengende selv, pårørende, eller arbeider med formidling av helsetjenester, ta kontakt. Vi stiller til møte på kort varsel.

Be om møte