Meny

Vi skaper gode relasjoner

Stenimed er et aksjeselskap som tilbyr tjenester til mennesker med spesielle behov.

Arbeidet med den første tjenestemottakeren ble startet opp i 2007, og pr. 25.03.15 har Stenimed totalt ansvar for bo-, omsorgs- eller avlastningstjenester for i alt 24 tjenestemottakere ved i alt 7 avdelinger. I 2015 kan Stenimed i tillegg tilby tjenester innen BPA og Praktisk bistand i hjemmet der vi har konsesjon og når det foreligger et kommunalt vedtak.

Stenimed har i dag rammeavtaler med flere oppdragsgivere, og vi har enkeltavtaler med kommuner og bydeler i Oslo om levering av bo-, omsorgs- eller avlastningstjenster.

Vi har gjennom årene fra oppstart erfaring på nyetablering av tiltak der det er behov, og vi har et uttalt mål om å være landsdekkende.

For å kunne være i stand til å etablere nye tiltak innen rimelig kort tid, rekrutterer vi kontinuerlig nye medarbeidere. I rekrutteringsprosessen deltar den aktuelle bolederen sammen med seniorrådgiver ved administrasjonen. Vedtak om tilsetting eller konsulentoppdrag gjøres av daglig leder.

 

Uforpliktende møte

Enten du er pleietrengende selv, pårørende, eller arbeider med formidling av helsetjenester, ta kontakt. Vi stiller til møte på kort varsel.

Be om møte