Meny

Jobbe i Stenimed

Stenimed rekrutterer kontinuerlig nytt og egnet personell da kontrakter som inngås kan skje hele året, og i noen tilfeller skjer dette på kort tid.

Vi trenger personal med:

  • 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning som sykepleiere, psykiatrisk sykepleiere, vernepleiere, vernepleiere med videreutdanning i psykisk helse, sosionomer, barnevernspedagoger
  • Utdanning som hjelpepleiere, hjelpepleiere i psykiatri og helsefagarbeidere
  • Praksis fra arbeid med mennesker med sammensatt problematikk.

Stenimed tilbyr følgende for de rette personene:

  • Gode karrieremuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Medleverturnus og 2 skifts turnus
  • Pensjonsordning
  • Lønn etter tariff NHO

Søkere må ha sertifikat, og godkjent politiattest må framlegges før første vakt. Alle må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Det kan søkes om fast stilling og oppdrag som konsulent.

Send søknad

Søknad med CV, adekvate kurs og med referanser sendes elektronisk her.

 

Uforpliktende møte

Enten du er pleietrengende selv, pårørende, eller arbeider med formidling av helsetjenester, ta kontakt. Vi stiller til møte på kort varsel.

Be om møte